Drie leden 40 jaar lid van Onder Ons Helden e.o.

Afgelopen zaterdag 18 september 2021 zijn op de clubshow van Onder Ons Helden e.o. drie leden gehuldigd ter ere van hun 40-jarig trouw lidmaatschap van de vereniging.

Deze leden kregen een oorkonde van de vereniging voor hun 40-jarig trouw lidmaatschap. Ook gedelegeerde Henri Okkerse was aanwezig om namens de KLN een oorkonde uit te reiken voor hun inzet voor de kleindierenhobby en hun trouwe lidmaatschap.

Chriet Joosten, Anton Cuijpers en Henk Smedts gefeliciteerd namens het bestuur en de leden van kleindierensportvereniging Onder Ons Helden e.o.