Vergaderschema 2019 bekend

De vergaderdata zijn bekend voor de algemene ledenvergaderingen van 2019. Zoals u van ons gewend bent hebben deze vergaderingen een vaste themapresentatie. Zo zal er tijdens de eerste vergadering een bespreking worden gehouden over vechthoender door ons lid Pierre Wolters. 

Voor de laatste drie vergaderingen van het jaar zijn we nog op zoek naar leuke items/ onderwerpen. Heeft u een idee? Laat dit dan gerust aan het bestuur weten. Alle ledenvergaderingen en bestuursvergaderingen kunt u ook terugvinden op onze activiteitenpagina.

 

5 februari 20.00 uur
bespreking Vechthoenders door Pierre Wolters

2 april 20.00 uur: jaarvergadering
eventueel aangevuld met een foto-voorstelling

29 juni vergadering op locatie
Aanvang bij Chriet met als thema conditioneren.

3 september 20.00 uur

15 oktober 20.00 uur

26 november 20.00 uur